ВИНАРСКА ИЗБА С ХОТЕЛСКА ЧАСТ

Получихме частна покана за дизайн конкурс на винарски комплекс. Избата се разгръща на две нива в центъра на парцел от 16 акра. Използвахме естествени материали , масивна дървени структури и каменна зидария, напомнящи характерните за областа строителни традиции.