ГРАДСКИ ДИЗАЙН В СОФИЯ

Взехме участие в конкурс, официално организиран от Софийска Община. Развихме цялостна дизайн стратегия за ‘обзавеждане’ на градски обекти като автобусни спирки, градинки и паркиве със светлина, вода, места за сядане, информационни табла и вестникарски павилиони. Идеята, обединяваща всички елементи е общ начален модул, който е модифициран според вариращата функционалност. Предвиждаме готови сглобяеми детайли и идентични връзки за бърз и лесен монтаж.