SUPASTAR

Най-сладкото, искрено и романтично нещо, с което досега сме се захващали. Вероятно причината е в невероятните ни клиенти, в интересното задание, в ниския бюджет, в желанието… Освен проекта, сме автори на рисунките по стените, дограмата и дъсчения параван. Стегнахме паянтови, но оригинални Тонет-и; рязахме котки, риби, гащи и чорапи… Приземихме се.

2010, SUPASTAR