ПРЕНАРЕЖДАНЕ – ИЗЛОЖБА

Проблемът, е че този град никой не го приема за свой. Дали защото сме се примирили, всички се правим, че не забелязваме какво ни заобикаля. Склонни сме да забравим, че всеки от нас може да направи малък жест в полза на обществото и така да променим абсурдния хаос на “модерната” София.
Това не е проект! Това е провокация!