SHARKA TILES

Sharka – съвременни керамични плочки

Sharka е марка за керамични плочки, чиято амбиция е да предложи продукт, смесващ традиционното и модерното. Плочките са създадени изцяло в България, от дизайна до производството. Вдъхновени са от една страна от големите световни традиции в плочките (испански, марокански, турски, португалски, антични мотиви) и от друга страна от шарки и цветове от българския фолклор. За първата колекция избират четири български студия за дизайн и създадават патърни, на базата на четири различни теми. Постстудио работиха върху темата за носиите; Студио Точка&Точка върху килимите от Чипровци; Гергана Станкова от Shevitza.eu разработи патърн с мотиви от шевица и архитектурно студио Funkt се вдъхновиха от троянската керамика.

Sharka за FUNKT: За да създадат своя патърн, Funkt анализираха техниката на създаване на специфичните за троянската керамика шарки. Капките боя се полагат върху глината, след което грънчарското колело се завърта и в повечето случаи боята се изтегля с остър предмет. В зависимост от няколко фактора (количество боя, скорост на въртене, движението на ръката на майстора), създадените шарки са различни и всеки занятчия има своя техника, по която създава дизайните си. Но обединяващата характеристика на шарките при този занаят е, че те винаги следват една ос – заради въртенето на колелото, движението на боята е винаги определено от центъра. За своя патрън за Sharka, Funkt избраха свръх минималистичен подход, при който схематизираха принципа на създаване на троянска керамика и го представиха чрез най-малките и основните му елементи.