РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЪЩА В ДОБРИЧ

Реконструкция на стара и обикновена къща с надстрояване на ново подпокривно ниво.

2013, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЪЩА В ДОБРИЧ