Контакти

Офис: София, ул. Милин камък 54, вх. Б
Телефон (Лора): +359 878570905
Факс: стига глупости, имаме мейл: funkt@funkt.eu
facebook.com/funkt.eu

Идеята за формирането на студио функт възникна от желанието ни да разполагаме с времето си, с енергията си, с начина си на изразяване. Името ни се появи от функционалността, която за нас е основният принцип в проектирането. За нас архитектурата не е ЗУТ, а пространството, което ни заобикаля, въздейства и възпитава обществото. Може би сме наивни, но се надяваме да допринесем за една по-хуманна, екологична и спокойна среда, в която да отгледаме децата си. Убедени сме, че ако всеки върши работата си с желание, светът ще бъде по-добър.