анализ

4(3)крако столче

И понеже не сме теоретици, а обичаме да има поука и резултат, ето какво ще излезе до вторник от нашата работилница:

  1. гт | 20.02.11 | 1

    И каква е поуката? С четири крака се клати, с три – не?

    :)

  2. maria | 21.02.11 | 2

    “Херцогинята седеше в средата на трикрак стол и люлееше бебе.”